Yrittäjä

Lisää yrityksesi tiedot
Suomen Puhelinluetteloihin

Vaasan yritysten Tehosivut


TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Numerokeskus Oy:n kuluttaja-asiakkaita koskeva tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Numerokeskus Oy

Y-tunnus: 0973069-1

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Peter Malkki

Yhteystiedot: Vapaalantie 2 B 21, 3. krs

01650 VANTAA

Puh: 0201 440 793

E-mail: info@suomenpuhelinluettelot.fi

3 Rekisterin nimi

Suomen Numerokeskus Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoa käytetään asiakkaan kirjautumisen todennukseen ja palvelun käyttämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia asiakastietoja, kuten:

6 Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan toimittamat tarvittavat tiedot palveluun rekisteröityessä.

7 Tietojen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta muille yrityksille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien ja vapauden kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä, kunnes asiakas pyytää niiden poistoa ja haluaa päättää palvelun käytön.

9 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyspisteeseen.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun Suomen Numerokeskus Oy:n henkilörekisteristä vastaavaan tahoon.

11 Kolmansien osapuolten sivustot ja palvelut

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Suomen Numerokeskus Oy ylläpitämiin sivustoihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä muiden sivustojen tietosuojaselosteet.

12 Tietosuojaselosteen muutokset

Suomen Numerokeskus Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Päivitetty viimeksi 25.5.2018.